Research

List of Honors and Awards at International Levels
2019-06-25 16:27:55

List of Honors and Awards at International Levels

 

Honors and Awards

Recipients

Year

First Prize of Hubei Natural Science   Award

LU Junan,ZHOU Jin, WU Xiaoqun, ZHANG Qunjiao(Wuhan Textile University),   ZHAO Junyan(Wuhan Textile University)

2013

Third Prize of Hubei Natural Science   Award

LIU Yanyan, LIU Li, DING Jieli,LIU Luqin,ZHANG Yiping

2013

Second Prize of Hubei Natural Science   Award

GAO Fuqing, JIANG Hui(Nanjing University   of Aeronautics and Astronautics), LI Lila,WANG Yanqing, YAN Jun

2014

Second Prize of Natural Science Award in   Colleges and Universities

GAO Fuqing, JIANG Hui,ZHAO Xingqiu(The   HongKong Polytechnic University),WANG Yanqing,YAN Jun

2015

First Prize of Natural Science Award in   Colleges and Universities

CHEN Hua,LIU Xiaochun,LI Weixi,LUO Zhuangchu

2016

Second Class Prize of National Natural Science Award

LU Jinhu(Chinese Academy of   Sciences),YU Wenwu(Southeast University), CHEN Guanrong(City   University of Hong Kong),LU Junan,ZHOU Jin

2016

For Women in Science

WU Xiaoqun

2018